abo sa dila

May iniisip ka? Oo. Ano? Ayaw kong sabihin. Baka magkatotoo.

 
Dahil makulit ka
Kilala kita. Oo, ikaw 'yun: Nagkasalubong na tayo minsan, sa LRT, sa Gotohan, sa kanto ng Aurora at Katipunan. Nagkatinginan tayo. Hindi mo ako kinausap, pero alam ko, nakilala mo rin ako. Kaya ka narito, di ba? Para sabihing, Oo, oo, ikaw nga 'yun. Naaalala kita.
O, ha, Plurk, o, ha!
Radyo? Radyo?
Libreng humirit

Mag-exercise tayo tuwing umaga
Tambay ka muna
Lokal Kolor
Ano'ng hanap mo?
Basa lang nang basa
Tropa ko

    na, mula noong 24 Enero, 2006, ang nakitambay dito

dalawang salin
Monday, February 19, 2007
Pieta
Eric Gamalinda

Ang hangin, parang gusgusing kaluluwa,
ay tinutugis ang sarili sa piling
ng nabubulok na mga dahon.
Di ako maaninag sa ganitong panahon.
Bumubuklat ang mundo
nang ayon sa kagustuhan niya.
Kailangan kong mag-ingat na di magising ang mga puno.
Di makayang punitin ang sarili
mula sa lamad ng panahon,
lumalantad sa akin ang Diyos sa katahimikan.
Sawa na akong magnasa sa di dumarating.
Sa isang panaginip ng yelo,
hari ako ng mga multo, isang kinang
sa liwanag na walang-hanggan,
at di-mabasag-basag.
Di ko hinihiling na bumalik sa katawang ito.
Nais ko ng uuwian, ang isuko
ang tulang ito at ang anghel
na nagmamay-ari ng bigat na bitbit ko.
Di ko na maaangkin ang lungsod na ito.
Nais kong ang aking paglalaho
ay maging kaylalim na kawalan na miski ang sansinukob
ay papanaw nang kasama ko.
Sa kawalang-pakialam nila,
maigting na magliliyab ang mga tala.

salin ni Mikael de Lara Co
.
.
.
Vallejo sa Paris
Eric Gamalinda

May mga taong sa pait nila
ay bumibigat ang kaluluwa, isang sementeryo
ng sarili nilang mga labì. Ngunit iniibig siyang taong may katawan
na di makahanap ng angkla sa mundong ito. Ang taong
walang pangginaw. Na nabubuhay nang takot sa gutom o lamig.
Iniibig siyang natutulog sa kalsada,
sa luwasan, sa isang bangkò, sa piitan. Marahil kulang pa
ang pagdurusa, bagaman ang walang-hanggang nilalang
ay nababasag nang paulit-ulit. Iniibig siyang
may hawak na sagisag at inilalahad ang kanyang kahirapan
nang may dignidad, nang di nahihiya. At siyang nakaupo
sa hapag ng amo nang di naaakit sa kasakiman.
Iniibig siyang taong nakikipag-usap sa tubig,
siyang nagliligtas sa anak mula sa pagkalunod habang nahihimbing.
Iniibig siyang banal sa piling ng mga buwang.
Iniibig silang mga di pumapanaw sa digmaan.
Silang tumatanggi sa paniniil ng kulay,
kasaysayan, paniniwala. At silang nananalig
sa wala ngunit nasasagot ang mga panalangin.
Iniibig siyang namamatay nang mag-isa,
malayo sa mga mata ng awa, malayo sa mga lungsod,
mag-isang kasama ang mga tala, malayong-malayo. Iniibig ang Peru,
iniibig kung saan ang kagandahan ay karaniwan.
Iniibig siyang sa isang panaginip ay nag-aklas
laban sa panahon, at di na matiis ang mga oras.
Iniibig siyang mas mahaba ang buhay kaysa kalungkutan.
Iniibig silang nag-aabang sa mga estasyon
at tinutunghayan ang mga lumilisan nilang buhay, iniibig
siyang lumilisan at hindi na bumabalik.

salin ni Mikael de Lara Co

Matatagpuan ang mga tula ni Gamalinda dito.
posted by mdlc @ 2:17 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
Nito-nito lang
Minsan
Da Bayaw Kolektib
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER

Salamat sa pagrereto