abo sa dila

May iniisip ka? Oo. Ano? Ayaw kong sabihin. Baka magkatotoo.

 
Dahil makulit ka
Kilala kita. Oo, ikaw 'yun: Nagkasalubong na tayo minsan, sa LRT, sa Gotohan, sa kanto ng Aurora at Katipunan. Nagkatinginan tayo. Hindi mo ako kinausap, pero alam ko, nakilala mo rin ako. Kaya ka narito, di ba? Para sabihing, Oo, oo, ikaw nga 'yun. Naaalala kita.
O, ha, Plurk, o, ha!
Radyo? Radyo?
Libreng humirit

Mag-exercise tayo tuwing umaga
Tambay ka muna
Lokal Kolor
Ano'ng hanap mo?
Basa lang nang basa
Tropa ko

    na, mula noong 24 Enero, 2006, ang nakitambay dito

pagbati
Friday, September 28, 2007
Isang taimtim na pagbati kina Twinkle at Emong sa pagkakapanalo nila sa Maningning! Ano, mga bok, ihahanda na ba namin ang mga atay namin?

At, nga pala, kung gusto ninyong malaman kung paanong hindi dapat umasta ang talunan, silipin ninyo ito. (Pakiusap lang.) May comment ako diyan, na maganda ring mabasa ninyo. 'Yung hirit tungkol sa pormalistang nakababad sa pormalin, nanggaling sa isa sa mga hirit nu'ng may-ari ng blog.

Ayan. Muli, congrats kina Twinkle de los Reyes at Emong de Borja. Rakenrol.
posted by mdlc @ 1:11 AM   7 comments
formal equivalence? dynamic equivalence? inum na lang tayo.
Sunday, September 16, 2007
1.

"In getting into the Han-shan poems, however, I found something that I had not suspected. Prior to that I had translated some T'ang poems as part of class work. Something happened to me that I had not experienced before in the effort of translation, and that was that I found myself forgetting the Chinese and going into a deep interior visualization of what the poem was about.... I had just been a four month's season in the high country of the Sierra Nevada, totally out of touch, supplied every two weeks by a packstring that dropped with groceries, and then left alone to work with rocks, picks, dynamite, and a couple of old men who really knew how to do rockwork and an Indian who was a cook. So when I came back, I was still full of that; and when I went into the Han-shan poems, when he talked about a cobbly stream, or he talked about the pine-wind, I wasn't just thinking about 'pine-wind' in Chinese and then 'pine-wind' in English, but I was hearing it, hearing the wind.... (T)he strategy ultimately is this: You know the words... in the original context, so drop them and now remember what it looks like to look at cloudy mountains and see what they look like, in your mind-- go deep into your mind and see what's happening: an interior visualization of the poem, which means of course that you have to draw on your senses, your recollection of your senses. And it certainly helps if you've had some sensory experiences in your life, to have that deep storehouse to pull it out of and re-experience it from, or if you can't re-experience it, go out and look at it again."

-Gary Snyder (comments at a "Chinese Poetry" symposium)
from The New Directions Anthology of Classical Chinese Poetry

2.

from Cold Mountain Poems
Han Shan

In my first thirty years of life
I roamed hundreds and thousands of miles.
Walked by rivers through deep green grass
Entered cities of boiling red dust.
Tried drugs, but couldn't make Immortal;
Read books and wrote poems on history.
Today I'm back at Cold Mountain:
I'll sleep by the creek and purify my ears.

trans. Gary Snyder

3.

Sepulturero
Michael M. Coroza

Ayon sa isang pilosopo, wala kang
kaibhan sa iyong hinuhukay: kapwa
ninyo hindi kilala ang inyong nilululon
o ang inyong isinusuka. Marahil totoo

ang kanyang bintang at sadyang
hindi ka masasaktan tulad ng lupa
na hindi nagdurugo sa pag-aararo
ng magsasaka o pagpapasabog ng minero

o pagbubungkal ng ambisyong magtayo
ng edipisyo. Ano pa nga ba naman
ang dapat mong malaman? Sa dulo
ng iyong piko at pala, patas lahat

ang iyong nakikita: lupang nagpuputik
sa buhos ng lungkot, maalikabok,
nakapamumuwing kung natuyot
sa paglimot. Batid mo ang nakatakda:

walang hindi aangkinin ang lupa;
magiging isang libingan ang mundo
at susuko lahat sa iyong pagpapala;
huwag lamang itutulot na mangyari

ang kutob ng matatanda na tulad
sa simula, malulusaw ang banal
na awa at ang lupa ay magiging
isang dambuhalang patak ng luha.

4.

Gravedigger
Michael M. Coroza

A philosopher once said, you are not
any different from that which you dig: both
of you know not whom you swallow
or throw up. Perhaps it is true,

what the philosopher claims, and truly
you feel no pain like the land
that does not bleed when tilled
by farmers or when blasted by miners

or when plowed by ambitions to put up
edifices. What else, indeed,
do you need to know? At the end
of pick and shovel, everything is equal,

as you see them: soil caking
from torrent of sadness, dust-ridden,
blinding us as it dries up
from forgetfulness. You know what is fated:

nothing escapes the earth;
the world will become a graveyard
and all will succumb to your shovel, your blessing.
Pray, though, that it does not happen—

the old portent that as it was
in the beginning, compassion, sacred,
will dissolve, while the land turns
into a gigantic teardrop.

trans. Mikael de Lara Co

5.

Lagnat
Adam Zagajewski

Pilipinas, parang tuyong lagnat
sa labi ng mga lumisan. Pilipinas,
mapang naipit sa ilalim
ng mga batong tumitimbuwang
mula sa tuktok ng mga bundok. Huwag lilimutin
ang unang pagtapak sa buhangin,
ulan, ang makahiyang nakakuyom
sa madaling-araw; ang maaalat
na katinig ng bawat
sumpa at mura; pag-aralan ang poot,
gusgusing kumot ng pagkaligaw; alalahanin
ang lahat ng nagdurugtong at bumibiyak.
Pilipinas, bayan ng mga taong hindi mailigtas
ng kanilang mga ngiti. Maamong usang
sinisipat ng mangangaso. Makatang
di makatakas sa kanyang pagdurusa.
Lupaing walang tinik, kumpisal
na walang kasalanan. Kung mapag-iisa
ka lamang. Dinggin ang awit
ng paganong uwak. Umaagos ang halimuyak
mula sa namumukadkad na mga palayan,
kayrahas na pangitain.

trans. Mikael de Lara Co
posted by mdlc @ 11:13 PM   0 comments
salin
Thursday, September 13, 2007
1.

May bago akong hobby. Sa totoo lang, matagal na akong pumipitik-pitik ng mga proyekto nito, pero lately pinag-aaralan ko na ang teorya sa likod niya at naglulublob na rin ako at seryosong nagsasalin para sa kung sinun-sino.

Isa sa mga malalaking bentahe ng pagiging hybrid ng kultura natin ito-- ang kakayahang magsalin. Alam ko si Sem may pinoproyektong pagsasalin ng mga kontemporanyong tulang Amerikano sa Bikol. Kahapon, binasa ni Yol sa isang salu-salo para kay Ma'am Beni ang salin ni Badong Biglaen ng tulang "Schoolville" ni Billy Collins. Nariyan din ang sikat na salin ni Mark Angeles ng ikadalawampung tula ni Pablo Neruda sa Veinte Poemas de Amor y Una Cancion Desesperada. Marami pang iba.

2.

Pero mas interesado ako sa kabaliktaran-- ang pagsasalin ng mga akdang Filipino sa Ingles. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan, nakatsamba akong makabili ng kopya ng Ploughshares kung saan lumitaw ang salin ni Jose Edmundo Ocampo Reyes ng "Pasyong Mahal ni San Jose" ni Pete Lacaba. Naisip ko, bangis di ba?

Kasi, isipin ninyo: kaya lang sumikat (globally) sina Milosz, Szymborska, at Zagajewski e dahil sa mga salin ng tula nila mula sa Polish. (Kailangang pag-usapan sa ibang entry ito-- kung paanong mas parallel ang mga karanasang Silangang-Europeo sa karanasan natin, at dapat naglulublob tayo sa panulaan nila, at hindi maya't maya kung humugot ng estilo mula sa Amerika. Pinag-usapan namin ni Larry ito habang nagyoyosi noong isang araw, pati na ang mga ideya ni Kundera tungkol sa fiction.)

3.

Kung hindi pala kayo pamilyar sa gawa ni Zagajewski, heto ang isang halimbawa:

Fever
Adam Zagajewski

Poland like a dry fever on
the lips of an émigré. Poland,
a map pressed by the steam irons
of long-distance trains. Don't forget
the taste of the first strawberry,
rain, the scent of wet lindens
in the evening; heed the metallic sound
of curses; take notes on hatred,
the sheared coat of alienation;
remember what links and what divides.
A land of people so innocent that
they cannot be saved. A sheep praised by a lion
for its right conduct, a poet who always
suffers. Land without sting, confession
with no mortal sins. Be alone.
Listen to the song of an unchristened
blackbird. The raw scent of spring is
flowing, a cruel sign.

trans. Renata Gorczynski

Tang-ina, di ba?

4.

At ang galing, galing talagang proyektuhin ang pagsasalin, kasi hindi naman kailangang eksakto ang translation. May ibang mga teorya na nagsasabing anumang tangkang pagsasalin e, essentially, isang act of reinvention. Kunwari, ganito. Ang galing niyan, bok. Parang binalot ng tinik ang dibdib ko nang binabasa ko.

Pero siyempre hindi naman puwedeng lahat tayo maging ganyang kawasak. May paraan din ng pagsasalin na naghahabol ng katapatan sa akda. Kani-kaniyang trip din, bok.

5.

Anyway, ayun-- kaya sumikat ang mga non-English-speaking poets e dahil sa translation. E ang daming magaling tumula na exclusively sa Tagalog lang tumutula; gayundin sa iba pang rehiyonal na mga panulaan. So ayan-- inaanyayahan ko ang lahat na magsalin nang magsalin nang magsalin ng mga akdang Filipino-- alinman sa mga rehiyunal na wika-- sa Ingles, tapos ipakalat natin sa kung saan-saan, ipasa natin sa mga journals sa Ingles, at simulan nating sakupin ang mundo.

Wala lang.
posted by mdlc @ 3:04 PM   1 comments
para sa akin
Monday, September 10, 2007
1.

Hindi mo naman siguro ako masisisi kung matagal tayong hindi nakapag-usap. Marami lang talaga akong inasikaso, maraming ginawa, maraming nangyari; siguro nabalitaan mo na 'yung iba du'n.

Ang totoo, marami na akong dapat ikuwento sa iyo, pero hindi ko lang mahanap ang panahon para magkuwento. O siguro mas pinili kong gumawa ng ilang bagay, pag-isipan ang ibang mga bagay na parang wala naman talagang katuturan, pero hayun, sabi ko sa sarili ko, paminsan-minsan dapat naman pinagbibigyan ko ang sarili kong gawin at isipin 'yun. Bago ang awarding inisip ko kung ano ang isusuot ko, pagkatapos ng awarding, madalis kong silipin ang medalya para tiyaking pangalan ko nga ang nakaukit sa likod nu'n. Walang biro, at mahaba ang paliwanag (siguro para sa ibang usapan na ang kuwento tungkol dito,) pero naniniwala talaga akong tsamba ito. Ilang linggo naman matapos ng awarding, may kabiguan ding dumating, at siyempre nilubluban ko rin 'yun nang kaunti. (Sabi ko sa iyo, tsamba talaga, e.) Kaunti lang, seryoso. Ewan. Siguro sadyang hindi lang ako malungkuting tao.

2.

Ang tagal na rin pala nating magkakilala, 'no? Alam mo, isa ka sa mga una kong kinuwentuhan noong napaaway kami sa Select. Naaalala mo pa 'yun?Setyembre 'yun ng nakaraang taon. Sabi pa namin dati, babawi kami; kapag lumipas ang anim na buwan at galit pa rin kami, gagawa kami ng paraan para makabawi. Alam namin ang plaka ng auto nila. Hahanapin namin sila at durukutin ang mga mata at babasagin ang mga tuhod.

Setyembre na ulit. Hindi ko alam kung duwag kami, o sadyang mapagpatawad lang.

3.

Salamat pala sa pagbati. Ang totoo matagal din akong hindi nakasulat-- sabi ko nga, medyo marami ring ibang inisip at inasikaso. Pero kagabi, sa wakas, nakapagsalita akong muli. Mamaya, ipababasa ko sa iyo, pero sa atin lang muna, a. Nahihiya rin kasi akong magpabasa sa hindi kaibigan.

May mga gusto talaga akong ikuwento sa iyo, pero hindi yata ito ang tamang lugar para du'n. Sana sumapat na ang tula, at ma-gets mo na rin. 'Yung nasulat kong 'yun, ang totoo, dala na rin siguro nu'ng bahagyang kalungkutang nabanggit ko kanina.

4.

At ng bahagya ring kasiyahan: kagabi, habang nagchecheck ng email, nakarinig ako ng mahinang "ngew! ngew!" sa may paanan ko. Hininaan ko ang speakers at nakita: nanganak na pala si Egay, at dito niya ipinuwesto sa likod ng subwoofers ang mga kuting niya. Tatlo, lahat kamukha niya. Si Kitchie ang ama.

Naaalala ko pa dati: si Egay, uwi ni Ate dati mula sa isa sa mga pasyente niyang sa La Vista nakatira. Si Kitchie naman, napulot ko lang dito sa kalsada. Pang-telenovela ang buhay nilang dalawa, di ba? Heto pala ang litrato nila noong bata pa sila; pasensiya na, phone cam lang ang pinangkuha diyan.Hindi ko makuhanan ng litrato ang mga kuting dahil nasa madilim sila, at nagagalit si Egay kapag ginalaw ko ang mga anak niya.

Mahaba-haba ring ligawan ang nangyari sa kanila ni Kitchie. Noong una, tangkang-gahasa pa ang ginagawa ni Kitchie. Siguro may isang gabing taglibog rin itong si Egay. Pumatol. Kaya ayan, ngayon, may anak na sila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin sa mga bata-- mahirap ring maglinis ng tae ng pusa, sa totoo lang. Siguro isang araw ipakakapon ko si Kitchie, o sisingitan ng contraceptive pills ang pagkain ni Egay. Sa ngayon, okey muna sigurong sabihing ang kyut, kyut, kyuuuut ng mga kuting nila.

5.

Ay, yung tula ko pala:

Liriko: Isang Pagpapakilala

Marahil ipinagtataka mo kung ano
ang ginagawa natin dito.
Hindi ko rin nasisiguro kung paanong nangyaring

ganito: Kausap kita, ngunit walang paraan
upang makatugon ka. Pagtutuos
sigurong maituturing ito. O pagtatapat,

itim na sugat sa papel
na maghihilom lamang kung bubulong ka
nang gamit ang aking tinig.

Hayaan mo akong magpakilala sa iyo:
kapangalan ko ang pinakamatalik mong kaibigan,
at kung minsan, ang pinakamarahas

na halimaw ng iyong pagkabata.
Kung minsan, ikaw.
Hilig kong pag-usapan ang kamatayan

at kasalanan, at kung tatanungin mo ako
ukol sa pananalig, titingin ako sa malayo
at hihinga nang malalim at sasabihing “Oo.”

O kung minsan, “Hindi,” depende marahil
sa hihip ng hangin o sa kulay
ng nagdaang takipsilim.

Paborito kong kulay ang abo,
sapagkat minsan nanaginip akong naglulunoy
sa isang ilog ng tuyong dahon

at may isang batong kumausap sa akin,
naninimdim sa pagkakabilad sa init ng araw.
Mahilig rin ako sa pusa, at sa ahas, lalo na

iyong mga kahuhunos lamang.
Paminsan-minsan kung may dadapong bato
-bato o maya sa kalawanging bubungan

ng aking kapitbahay, iniisip ko na lamang
na uwak ito at sa wakas ay nakamtan ko na
ang pinakamasidhi kong pangarap. Oo, hindi

pa kailanman ako nakakikita ng uwak.
Sa isang nakaraang buhay
maaaring bulag na pulubi ako,

nakahandusay sa harap ng simbahan, sa
isa, maaaring usa o salagubang,
maaaring insektong isinilang

at yumaong nakaipit sa pakpak
ng isang tagak. Paminsan-minsan
ay kaya ko rin namang magsalita

sa isang paraang mauunawaan mo,
ngunit sa kasong ito, mas mahalagang
magpakilala ako sa iyo:

Aaminin ko, hindi ko pa rin kayang
pangahasang gamitin ang pangalang Makata.
Huwag mo sanang mamasamain,

ngunit matagal na akong sumuko
sa kapalarang kailanman ay hindi ko maririnig
ang iyong tinig. Huwag mong mamasamain,

ngunit kung minsan,
nagsusulat din ako para sa akin.

.

Ang totoo niyan, nakararami na rin ako mula nang magsimula uli akong lumublob magsulat, noong Mayo. Pero hindi ko lang inilalagay ang lahat dito. Sabi kasi ng iba, ang paglalagay ng tula sa blog ay parang pagsasalsal: kapag masyadong madalas mong ginawa, mamamaltos ang balat ng titi mo at kakaunti nang kakaunti ang ilalabas mo at balang araw, matapos kang mamatay, pupunta ka sa hell.

6.

Ikaw, kumusta ka? Magkuwento ka naman. Aabangan ko ang tugon mo.

.

.

UPDATE: Kailangan kong manghingi ng paumanhin sa mga tau-tao, lalo na sa mga nagcomment dito at sa kaibigang kumausap sa akin tungkol sa pagka... paano ba?... pagkainsensitive ng hirit ko tungkol sa pagpost ng tula sa blog at pagsasalsal.

May nagsabi rin kasi sa akin niyan, at siyempre, semi-naoffend din ako. Kung papansinin, puno rin naman ng sariling mga tula ko ang blog na ito. At 'yung mga ganitong uri ng hirit-- tama nga-- ay walang naitutulong sa pagyabong ng panulaang Filipino. Kapag pinigilan at/o minarginalize ang mga nagpopost ng tula sa blog, nacucurtail ang kalayaan na sana nga'y ibinibigay sa atin nitong blogging. At, mas malala, nasusupress ang creative output ng mga tao. Napipigilan ang pagdami ng mga makata, at bumababaw at lumiliit ang sakop nitong plurality na tinatawag nating Tula. 'Yun ang tunay na masama.

Higit pa rito, magandang may venue para i-subvert ang tumatakbong makinarya ng akademya ukol sa pagtula. To push the boundaries, sabi nga. At mag-revel sa play at differance (wow pare hebigats!). Itong mga blog na ang venue para du'n. Ayun. Sa mga kadahilanang 'yun, nanghihingi ako ng paumanhin.

Tula lang nang tula, at siyempre, kapag handa ka nang ipakita sa madla, post lang nang post. Sa mga nagsasabing pagsasalsal ito, sagutin na lang natin ng, Tangina ano ba ang masama sa pagsasalsal? O sa pagpipingger, kung babae ka?
posted by mdlc @ 10:19 AM   10 comments
Nito-nito lang
Minsan
Da Bayaw Kolektib
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER

Salamat sa pagrereto